• Home
  • Blog
  • Hoe de gemeente Rotterdam ondernemen makkelijker maakt

Hoe de gemeente Rotterdam ondernemen makkelijker maakt

De gemeente Rotterdam stimuleert de economische ontwikkeling in Rotterdam en de regio. Vanuit de afdeling economie worden o.a. het midden- en kleinbedrijf gefaciliteerd door de accountmanagers, ondernemersbalie en de bedrijfscontactfunctionarissen. De gemeente zorgt er voor dat ondernemers zich zoveel mogelijk met het laten floreren van hun onderneming kunnen bezig houden.

Wij geven advies over benodigde vergunningen, brengen mensen met elkaar in contact, sporen steeds terugkerende problemen op en stimuleren samenwerking in de vorm van ondernemerscollectieven. De gemeente Rotterdam wil graag de werkgelegenheid vergroten en werkt samen met ondernemers aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daartoe organiseren wij netwerkbijeenkomsten voor zowel de winkelgebieden als de bedrijventerreinen, maar sluiten ook aan op bestaande activiteiten en netwerken. Onze aanwezigheid bij Zaken op de Rails zien wij als een prima aanvulling om met verschillende ondernemers in contact te komen en om hen te laten kennismaken met onze dienstverlening. Spreek ons aan op onze stand, wij kunnen u verder helpen met uw vragen. Voor ondernemen in Rotterdam kunnen u ook kijken op www.rotterdam.nl/ondernemen

Locatie

Adres locatie

Museum Stoomdepot Rotterdam
Rolf Hartkoornweg 50
3034 KL ROTTERDAM